چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 
مديريت دانشجويي و فرهنگي

دانشگاه بستري انسان ساز است و بايد به آن، به عنوان يك محيط علمي وفرهنگي نگريسته شود بالطبع لزوم نهادي جهت ايجاد زمينه هاي رشد وبالندگي فرهنگي – اجتماعي اين جوانان واجب والزامي به نظر مي رسد. رسالت عظيم پرورش فرهنگي وتامين رفاه دانشجويان به عهده مديريت دانشجويي فرهنگي موسسه مي باشد.مديريت دانشجويي فرهنگي  زير نظر معاونت آموزش عالي مسئول وناظر اجراي آئين نامه ها ومقررات مربوط به تامين رفاه دانشجو و حافظ حقوق اجتماعي دانشجويان است.اين مديريت با توجه به مسئوليتهاي خود دربرگيرنده واحدهاي ذيل است :

 

 • امور فرهنگي:

   فعاليتهاي فرهنگي تسهيل كننده يادگيريهاي غيرمستقيم مي باشد و تاثير بسزايي درنظام تعليم وتربيت دارد. فعاليتهاي فرهنگي موجبات انبساط خاطر ، تنوع و تفريح را براي متربيان فراهم مي سازد. مديريت دانشجويي فرهنگي موسسه با شناخت از اين  موضوع تلاش نموده است با استفاده بهينه از امكانات و استعدادهاي بالقوه وبالفعل موجود، خدمات فرهنگي متنوعي را درطول سال تحصيلي به دانشجويان ارائه نمايد كه ازآن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 • × تهيه و نصب پيامهاي فرهنگي درمناسبتهاي مختلف ملي و مذهبي (اعياد، ولادت، وفات و شهادت معصومين عليهم السلام)
 • × برپائي مراسم و ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي - دانشجويي در مناسبتهاي مختلف با شركت كاركنان ودانشجويان
 • × برگزاري مسابقات متنوع به جهت ايجاد رقابتي سالم بين دانشجويان ومعطوف كردن نظر دانشجويان به مسائل فرهنگي ، مذهبي، اجتماعي و...
 • × شركت در جشنواره‌ها ومسابقات فرهنگي دانشگاه جامع علمي-كاربردي نظير: جشنواره ملي قرآني، نهج البلاغه، جشنواره سراسري دانشجوي نمونه ، كارآفرين نمونه كه از طرف دانشگاه جامع اعلام مي گردد.
 • × همكاري و شركت در برنامه‌هاي اعتكاف دانشجويي، اردوي جهادي و راهيان نور و ... .
 • × ثبت نام ومعرفي دانشجويان متقاضي حج عمره دانشجويي و زيارت عتبات عاليات به دانشگاه جامع

 

 • امور دانشجويي

   مشكلات وموانع جانبي درطول دوران تحصيل مي تواند سبب كاهش انگيزه تحصيلي وايجاد دغدغه هاي فكري ونهايتاً افت تحصيلي در دانشجويان گردد. لذا مديريت دانشجويي فرهنگي جهت رفع اين موانع وكاهش مشكلات دانشجويان تدابير متعددي را طرح  وتدارك مي بيند تا محيط تحصيلي را جهت آرامش دانشجويان مساعد نمايد كه درذيل به برخي از اقدامات اين مديريت در اين راستا اشاره  مي‌شود :

 

 • × ارائه خدمات وام شهريه تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات وفناوري به دانشجويان نيازمند ، جهت رفع بخشي ازمسائل مالي دانشجويان شهريه پرداخت کننده.
 • × بازديدها و اردوهاي فرهنگي، علمي و آموزشي به جهت تقويت و شناخت ريشه‌هاي ميراث فرهنگي كشور و كسب مهارت، تجربه آموزي، ايجاد تعامل با محيطهاي خارج از موسسه و افزايش شادي ونشاط در ميان دانشجويان كه شامل اردوهاي درون شهري ، برون شهري ، مراكز فرهنگي و كار آفريني، علمي، صنعتي و... مي‌باشد.
 • × ارائه خدمات سلف سرويس به دانشجويان با توزيع غذاي گرم وخدمات بوفه اي
 • × ثبت نام ومعرفي دانشجويان واجدالشرايط جهت شركت در جشن ازدواج دانشجويي
 • × انعقاد قرارداد بيمه حوادث تحصيلي دانشجويان با شركتهاي بيمه طبق اعلام دانشگاه جامع علمي-كاربردي
 • × شركت در المپيادها، جشنواره‌ها ومسابقات ورزشي دانشگاه جامع علمي –كاربردي