چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 
  • معرفی گروه‌های آموزشی مؤسسه آموزش عالی هلال ایران

 

نام گروه آموزشی

مدیرگروه

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پزشكي وتوانبخشي

دكتربهروزتوانا

طب فيزيكي وتوانبخشي

دكتري تخصصي

امدادونجات

دكترعلي‌اصغرهدائي

ژئومورفولوژي

دكتري تخصصي

ارتباطات وعلوم انساني

دکتر زینب کاوه

علوم اجتماعی

دكتري تخصصي

معارف اسلامی

خانم طاهره آقاميري

علوم قرآن و حديث

فوق لیسانس-