چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

مؤسسه آموزش عالي علمي-كاربردي هلال ايران، به طور رسمي از سال 1374 تحت نام مركز آموزش و تحقيقات جمعيت هلال احمر با هدف انجام فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي تأسيس شد. اين مؤسسه از سال 1378 با كسب مجوزهاي لازم اقدام به پذيرش دانشجو و تربيت نيروي انساني كرد. در مهر 1381، با پيوستن به نظام آموزش عالي كشور، نام اين مجموعه رسماً به مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي هلال ايران تغيير يافت. مؤسسه در سال 1389 با تأسيس مراكز آموزش عالي علمي كاربردي در استان‌هاي كشور فعاليت خود را گسترش داد.