چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

هفتاد وسومین نشست علمی ماهانه با عنوان " تب کنگو کریمه "

هفتاد و دومین نشست علمی ماهانه با عنوان " افسردگی "

هفتاد ویکمین نشست علمی ماهانه با عنوان " تهیه و تدوین سناریوی زلزله "

هفتادمین نشست علمی ماهانه با عنوان "توانبخشی آرتروز "

شصت و نهمین نشست علمی ماهانه با عنوان " چالش های تغییرات اقلیمی "

شصت و هشتمین نشست علمی ماهانه با عنوان " شرایط اضطراری در تجمعات انبوه "

شصت و هفتمین نشست علمی ماهانه با عنوان " خطر و ریسک  زلزله در ایران "

شصت و ششمین نشست علمی ماهانه با عنوان " گزارش جهانی بلایا در سال 2015 "

شصت و پنجمین نشست علمی ماهانه با عنوان "آخرین دستاوردهای علمی - کاربردی در زمینه پاسخ به حوادث جاده ای"

شصت و چهارمین نشست علمی ماهانه با عنوان "بیماری‌های عفونی در بحران"

شصت و سومین نشست علمی ماهانه با عنوان "مقدمه‌ای بر ترمینولوژی و شناخت واژگان دانش مدیریت بحران"

شصت و دومین نشست علمی ماهانه با عنوان "تکنیک‌های پژوهش کیفی در سوانح"

شصت و یکمین نشست علمی ماهانه با عنوان "آشنایی با ویروس کرونا و راه‌های پیشگیری از آن"