موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 04 بهمن 1400

 

شرکت کنندگان محترم :

لطفا ابتدا فایل کتاب و سوالات مربوط به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از محل ذیل دانلود و پس از مطالعه آن به یکی از روشهای زیر اقدام به ارسال کد پاسخ مسابقه بفرمایید.

کد پاسخ یک عدد 12 رقمی می باشد که هر یک از ارقام آن به ترتیب از سمت چپ به راست بیانگر پاسخ صحیح (1یا2یا3یا4) هر یک از سوالات اول تا دوازدهم می باشد.

روش اول: 

با ورود به فرم ارسال (لینک آن در ذیل همین صفحه بارگذاری شده است) کد 12رقمی پاسخ را ارسال فرمایید.

روش دوم:

همچنین میتوانید از طریق ارسال کد 12 رقمی پاسخ به سامانه پیامکی به شماره 2000100  اقدام نمایید.

دانلود کتاب

دانلود سوال

فرم ارسال