موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

جمعه 21 مرداد 1401

 

ماهنامۀ پزشکی جمعیت هلال‌احمر

مجلۀ پزشکی جمعیت هلال‌احمر Iranian Red Crescent Medical Journal (IRCMJ) به آدرس www.ircmj.org ، نشریه‌ ای بین‌المللی علمی- پژوهشی و ISI به زبان انگلیسی با دسترسی آزاد برای همگان است این مجله یک منبع بالینی معتبر است که محتوای آن به گردآوری ویژه جدیدترین رویکرد جهانی و میان رشته‌ای و یافته‌ها، بررسی‌ها و گزارش‌ها اختصاص یافته است.

این ماهنامه در حوزه های زیر فعالیت دارد:

  • علوم پایه مربوط به مدیریت تروما
  •  
  • پزشکی بالینی مربوط به تروما و مدیریت حوادث
  •  
  • تمام زمینه‌های جراحی
  •  
  • کمک‌های انسان دوستانه