موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

جمعه 21 مرداد 1401

                                                                                                                                                                         تاریخچه ی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران                              

  

مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران وارث ده ها سال خدمات آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر می باشد که ازدهه ها قبل درقالب آموزشگاه های بهیاری و مدارس عالی پرستاری ومامایی(1327)، مرکزآموزش بین المللی ارتوپدی فنی(1341)، دانشکده پزشکی(1353) و نهایتا مجتمع آموزش پزشکی جمعیت (1354) تا سال 1358 فعالیت مینمودند که از آن پس با منفک شدن مسئولیت درمان از جمعیت هلال احمر،اداره ی این مراکز بجز مرکز آموزش ارتوپدی فنی به وزارت بهداری وقت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) سپرده شد و ادغام این مراکز آموزشی با مرکز پزشکی ایران و چند دانشکده و موسسه آموزش عالی دیگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران را بنیان نهاد.

مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران بطور رسمی با مجوز شورای عالی جمعیت درسال 1374 تحت نام مرکزآموزش وتحقیقات جمعیت هلال احمرتأسیس گردید و از ابتدا در بخش های آموزش عالی، آموزش ضمن خدمت،آموزش همگانی و پژوهش فعالیت خود را آغاز نمود. مرکز از آغاز تاسیس با کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز بر اساس مصوبات هیات محترم اجرایی جمعیت اقدام به پذیرش دانشجو و تربیت نیروی انسانی کرد اما درسال1378 برآن شد تا با پیوستن به نظام رسمی آموزش عالی کشور که جایگاه اصلی آن در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت،درمان وآموزش پزشکی است دوره های آموزشی خود را رسمیت بخشد و به این منظور، اقدام به اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه جامع علمی کاربردی و تصویب دوره های آموزشی خود در شورای برنامه ریزی درسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نمود.

این مجموعه دانشگاهی براساس اساسنامه خود،یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی است که به طوررسمی ازمهرماه 1381 تاسیس گردیده و همانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دیگردارای اساسنامه ی مصوب، شخصیت حقوقی مستقل و هیأت امنا میباشد و درمجموعه ی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درزمره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رسمی کشور قراردارد. این مؤسسه هم اکنون یکی ازسه مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی رسمی کشور می باشد که بر اساس آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب هیات وزیران و قوانین آموزش عالی کشور فعالیت می نماید.

 

اساسنامه موسسه

چارت موسسه