موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399
به گزارش روابط عمومی موسسه:

اولین دوره آموزشی مدیریت استرس در موسسه علمی کاربردی هلال ایران توسط حوزه معاونت آموزش عالی برای کارکنان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه مورخ 17/9/98 برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی مدیریت استرس در موسسه علمی کاربردی هلال ایران توسط حوزه معاونت آموزش عالی برای کارکنان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه مورخ 17/9/98 برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی مدیریت استرس در موسسه علمی کاربردی هلال ایران توسط حوزه معاونت آموزش عالی برای کارکنان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در روز دوشنبه مورخ 17/9/98 برگزار گردید.

 

هدف از این دوره آشنایی با عوامل استرس و مدیریت آن بود. در این کارگاه یک روزه، شرکت کنندگان با مباحثی چون عوامل استرس زا، روش­های کاهش استرس، راههای تسلط بر استرس و مدیریت آن و مدیریت فشار روانی آشنا شدند.

کلمات کلیدی