موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399
درموسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران صورت گرفت:

آیین معارفه سرپرست معاونت آموزش عالی و سرپرست معاونت پژوهشی موسسه

صبح امروز 24 آذرماه سال جاری طی نشستی صمیمانه با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران و کارکنان، دکتر مهدی نجفی به عنوان سرپرست معاونت آموزش عالی و فریبا شاه محمدی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران معرفی شدند.

صبح امروز 24 آذرماه سال جاری طی نشستی صمیمانه با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران و کارکنان، دکتر مهدی نجفی به عنوان سرپرست معاونت آموزش عالی و فریبا شاه محمدی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری؛ آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت پژوهشی و سرپرست معاونت آموزش عالی موسسه آموزش عالی، علمی کاربردی هلال ایران با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت و جمعی از مدیران و کارکنان هر دو حوزه در محل سالن جلسات حوزه ریاست موسسه هلال ایران برگزار شد.

بنا بر این گزارش، معاون آموزش، پژوهش و فناوری و سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات دکتر محمد پالش معاون سابق پژوهشی موسسه، فریبا شاه محمدی را به عنوان سرپرست این معاونت معرفی کرد.

شایان ذکر است شاه محمدی پیش از این معاون آموزش عالی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران بود که طی این مراسم دکتر مهدی نجفی به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد.

کلمات کلیدی