موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

پنجشنبه 10 مهر 1399

برگزاری شورای تعامل مرکز آموزش علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان قزوین

برگزاری شورای تعامل مرکز آموزش علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان قزوین در این جلسه اجرای طرح کمک های اولیه در مناطق دور از دسترس توسط جناب آقای دکتر جوادی مدرس مرکز و جناب آقای اسلامی فر دانشجوی کارشناسی مدیریت سوانح طبیعی مطرح شد و مقرر گردید که آموزش های کاربردی در هر ماه توسط انجمن علمی دانشجویی مرکز منتشر و در اختیار دانشجویان و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار گیرد همچنین در خصوص اجرای درس کارورزی دانشجویان مقرر گردید که دانشجویان با نشریه دانشجویی مدیریت سوانح همکاری داشته و مطالب تخصصی در حوزه مدیریت بحران را برای درج در نشریه ارسال نمایند

کلمات کلیدی