موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399

برگزاری کارگاه مهارت‌های زندگی در مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان گلستان

برگزاری کارگاه مهارت‌های زندگی در مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان گلستان، کارگاه مهارت‌های زندگی با حضور استاد و مشاور مرکز آقای حامد قاسمی در روزسه شنبه مورخ17/11/96 ساعت30/8 با حضور دانشجویان و داوطلبان جمعیت  در سالن احمدی روشن مرکز علمی کاربردی هلال احمر گلستان برگزار شد. هدف از برگزاری کارگاه آشنایی دانشجویان با 10 مهارت  (1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت روابط بین فردی 4- مهارت ارتباط موثر 5- مهارت مقابله با استرس 6- مهارت مدیریت هیجان7- مهارت حل مسئله 8- مهارت تصمیم گیری9- مهارت تفکر خلاق10- مهارت تفکر نقادانه)  جهت مبدل شدن به یک انسان موثر و کار آمد در زندگی فردی و اجتماعی بود تا با کسب این مهارت ها، خود آگاهی، قدرت همدلی، روابط موثر بین فردی و نهایتاً قدرت حل مسئله خود را بالا برده و تصمیم گیری درستی در قبال خود و دیگران داشته باشد. در ادامه حاضرین به پرسش و پاسخ از مدرس کارگاه پرداختند و در خاتمه کارگاه با ذکر صلوات برمحمد و ال محمد پایان پذیرفت.

کلمات کلیدی