موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399

در استان گلستان انجام شد؛ اجرای دستورالعمل طرح خدا قوت، ویژه دانشجویان در موسم امتحانات

در استان گلستان انجام شد؛ اجرای دستورالعمل طرح خدا قوت، ویژه دانشجویان در موسم امتحانات

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان گلستان، مرکز مشاوره با همکاری کانون دانشجویی  هلال احمر این مرکز در راستای اجرای دستورالعمل طرح " خدا قوت ویژه دانشجویان در موسم امتحانات " با هدف حمایت روانی و اجتماعی از دانشجویان، با حضور درسالن امتحانات و عرض خدا قوت به دانشجویان، در خصوص چگونگی  مدیریت زمان، آگاه سازی دانشجویان در خصوص شیوه های کاهش اضطراب امتحان، کاهش سطح استرس با فراگیری روشهای مطلوب مطالعه وتشویق دانشجویان به عملکرد بهتردر پاسخگویی به سوالات امتحانی، مطالبی را بیان نمودند. همچنین بروشورهای روش های مطالعه موثر و 20 نکته نهایی در بین دانشجویان توزیع گردید.

کلمات کلیدی