موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399
حضور فعال مرکز علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان البرز در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشوری در تهران

حضور فعال مرکز علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان البرز در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشوری در تهران

سرپرست مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمراستان البرز از نمایش 29 طرح پژوهشی این مرکز در غرفه موسسه علمی کاربردی هلال ایران در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری کشور در تهران خبر داد.