موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

دوشنبه 16 تیر 1399
سرپرست امورمالی و عامل ذیحساب موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران معرفی و منصوب شد

سرپرست امورمالی و عامل ذیحساب موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران معرفی و منصوب شد

صبح روز سه شنبه ۹۸/۷/۲ طی نشستی صمیمانه با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران، مجتبی اردستانی به عنوان سرپرست امورمالی و عامل ذیحساب موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران معرفی و منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری؛ دکتر احمد سلطانی  در حکم مجتبی اردستانی آورده است:

"با عنایت به ابلاغ98/23/39341 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ خزانه دار کل و ذیحساب محترم جمعیت و نظر به حسن سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ، به عنوان  سرپرست امور مالی و عامل ذیحساب موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران منصوب می شوید، امید است با اتکال به عنایات و الطاف الهی و همت و تلاش مضاعف و اعمال نظارت جامع و پیشگیرانه مالی و محاسباتی و پیشبرد اهداف و ماموریتهای این موسسه در مجموعه معاونت اداری مالی موفق و موید باشید."

معاون آموزش، پژوهش و فناوری همچنین، از زحمات تمام کسانی که در حوزه امور مالی و خزانه داری موسسه فعالیت نموده و برای پیشبرد اهداف جمعیت هلال احمرتلاش می نمایند قدردانی و تشکر کرد.

کلمات کلیدی