موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

چهارشنبه 07 آبان 1399
صدور مجوز تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی هلال‌احمر/ امکان آموزش مهارت‌های مرتبط با علوم پزشکی به امدادگران، اعضای هلال و عموم مردم در این مرکز

صدور مجوز تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی هلال‌احمر/ امکان آموزش مهارت‌های مرتبط با علوم پزشکی به امدادگران، اعضای هلال و عموم مردم در این مرکز

رئیس جمعیت هلال‌احمر از صدور مجوز تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی هلال‌احمر با همکاری انجام شده میان جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خبر داد.